Đây là những thỏi son bền màu từ sáng tới tối lại vô cùng mềm môi.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 1.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 3.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 5.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 7.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 9.

6 thỏi son kem lì siêu chất khiến các quý cô muốn sở hữu ngay lập tức - Ảnh 11.
Theo Helino