Mụn mọc ở lưng có thể là do chính những thói quen mà chúng ta mắc phải trong cuộc sống hàng ngày.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 1.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 3.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 5.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 7.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 9.

Mụn mọc đầy lưng thì hãy chú ý xem bạn có mắc những sai lầm này - Ảnh 11.
Theo Helino