Cặp đôi một thuở mặn nồng Brad Pitt và Jennifer Aniston vừa bí mật tái hợp với nhau ở Paris?