Đôi khi việc tăng cường khả năng tập trung để hoàn thành công việc nằm ngoài khả năng, khiến bạn trở nên bất lực, nguyên nhân có nhiều như tuổi tác, sức khỏe, chế độ dinh dưỡng… Việc bổ sung đúng và đủ các loại thực phẩm sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tập trung, hoàn thành công việc.

Học và làm việc hiệu quả hơn nhờ được tăng cường sự tập trung từ những thực phẩm này - Ảnh 1.

Học và làm việc hiệu quả hơn nhờ được tăng cường sự tập trung từ những thực phẩm này - Ảnh 3.

Học và làm việc hiệu quả hơn nhờ được tăng cường sự tập trung từ những thực phẩm này - Ảnh 5.

Học và làm việc hiệu quả hơn nhờ được tăng cường sự tập trung từ những thực phẩm này - Ảnh 7.

Học và làm việc hiệu quả hơn nhờ được tăng cường sự tập trung từ những thực phẩm này - Ảnh 9.
Theo Trí Thức Trẻ